Kilimanjaro challenge voor de toekomst van jongeren

Pomme van van Maren
from €5,000 (104%)

- English text below - 

In oktober ga ik een mega uitdaging aan! Ik ga namelijk samen met 24 Randstad collega's van over de hele wereld de Kilimanjaro beklimmen! Een fysieke uitdaging om geld in te zamelen voor VSO, een geweldige organisatie die gemeenschappen over de hele wereld helpt. Dit doen ze echt in samenwerking met de lokale bevolking, waardoor er blijvende veranderingen worden gerealiseerd. Het project waar wij geld voor op gaan halen heet “Access to Decent Green Jobs for Young People” en richt zich op het creëren van betere baankansen voor kwetsbare jongeren in Kenia. 

“Access to Decent Green Jobs for Young People” is opgezet om de meest kwetsbare jongeren die werken in de afvalsector een fatsoenlijke baan en betere baankansen te bieden. Dit doen ze door jongeren te leren hoe ze zelf een duurzame onderneming kunnen opzetten in de afvalverwerking. “Access to Decent Green Jobs for Young People”:

  • Geeft 200 kwetsbare jongeren in Kenia een goede kans op de arbeidsmarkt.
  • Richt zich op betere baankansen voor vrouwen (60% van de banen zijn voor vrouwen). 
  • Focust op groene economie om op een duurzame manier afval te verwerken en te recyclen.
  • Draagt bij aan het verzamelen van 6.000 ton afval en het besparen van 4.000 ton aan emissies. 

Wij zullen, nadat we de Kilimanjaro hebben beklommen, op bezoek gaan bij het project om met eigen ogen te zien hoe onze bijdrage een verschil kan maken. Heel bijzonder om dan te kunnen zien waar onze bijdrage terecht komt en wat dit betekent voor deze jongeren!

Help jij mee door een donatie te doen? Al het geld dat gedoneerd wordt gaat direct naar het project en zal geïnvesteerd worden in de toekomst van kwetsbare jongeren. 

Dankjewel voor je steun en aanmoediging!

Liefs, 

Pomme van Maren

__________

In October, I'm taking on a mega challenge! I'm going to climb Mount Kilimanjaro with 24 Randstad colleagues from all over the world. This challenge is to raise money for VSO, an amazing organization that helps communities worldwide. They do this in collaboration with the local population, making lasting changes. The project we're raising money for is called “Access to Decent Green Jobs for Young People” and focuses on creating better job opportunities for marginalized youth in Kenya.

“Access to Decent Green Jobs for Young People” is designed to provide decent jobs and better employment prospects for the most vulnerable young people working in the waste sector. They achieve this by teaching young people how to establish their own sustainable businesses in waste management. “Access to Decent Green Jobs for Young People” aims to:

  • Give 200 vulnerable young people in Kenya a good chance in the job market.
  • Focus on improving employment prospects for women (60% of the jobs are for women).
  • Emphasize the green economy by processing and recycling waste in a sustainable manner.
  • Contribute to the collection of 6,000 tons of waste and save 4,000 tons of emissions.

After climbing Mount Kilimanjaro, we will visit the project to witness firsthand how our contribution can make a difference. It will be truly special to see where our contribution goes and what it means for these young people!

Would you help by making a donation? All the money donated will go directly to the project and will be invested in the future of young people in Kenya.

Thank you for your support and encouragement!

Kind regards,

Pomme van Maren

 

 

View all
€30 29-09-2023 | 18:37 Op de valreep nog: heel veel succes lieve Pomme! Knap van je en trots op jou!! X Ro/Sanne
€10 29-09-2023 | 06:22
€15 28-09-2023 | 22:57 Heel veel succes Pomme! Geniet ervan!
€10 28-09-2023 | 20:11 Heel veel succes lieve Pom!
€75 28-09-2023 | 15:32